Sino ang Bayani?

bayaniMarami na ang nasabi tungkol sa 13th month pay. May mga pabor kay Marcos at may mga pabor sa mga Aquino. Ngunit tila may nakaligtaan ang parehong panig. Basahin hanggang dulo bago magkomento.

Ang 13th month pay ay minungkahi at inakda ni Zoilo de la Cruz, isang abogado galing Bacolod. Ito ay nilagdaan at isinabatas ni Ferdinand Marcos bilang Presidential Decree (PD) No. 851 noong December 16, 1976. Kung mapapansin, ito ay tinawag na Presidential Decree at hindi Batas Pambansa o Republic Act dahil ito ay isinabatas noong panahon ng diktadurya — panahon na tanging ang Pangulo ang may kapangyarihan na magsagawa ng batas dahil ipinasara nya ang Kongreso. 

Ayon sa PD 851, lahat ng manggagawa na kumikita ng hindi hihigit sa P1,000.00 bawat bwan, kahit ano ang katangian ng trabaho, ay dapat bigyan ng 13th month pay.

Matapos ang People Power Revolution, iprinoklama ang Freedom Constitution kung saan ang Pangulo ay patuloy na magsasagawa ng mga batas hanggang sa ang Kongreso ay maihalal at magtipun-tipon sa ilalim ng bagong Saligang Batas.

Sa bisa ng nasabing Freedom Constitution, binago ni Corazon Aquino ang pamantayan ng PD 851 sa pamamagitan ng Memorandum Order (MO) No. 28 kung saan itinakda na lahat ng “rank-and-file” na mga manggagawa ay dapat bigyan ng 13th month pay. Sa madaling salita, tinanggal ang kondisyon na para lamang sa mga manggagawa na hindi kumikita ng P1,000 bawat bwan ang 13th month pay.

Noong 2014, ipinasa ng Kongreso at nilagdaan ni Benigno Aquino III ang Republic Act (RA) No. 10653 kung saan itinaas ang tax exemption ceiling ng mga bonus at 13th month pay mula P30,000.00 hanggang P82,000.

Kabayan, ito ang pinakamahalaga:

Mula PD851 hanggang MO 28 at RA 10653, ang 13th month pay ay ginagawad para sa mga “rank-and-file” na manggagawang Pilipino na nagtrabaho sa loob ng taon ng pagkakaloob.

Ang 13th month pay ay hindi abuloy kundi umento. Hindi bigay kundi pinaghirapan. Kaya kahit ang isang anti-Marcos ay may karapatan sa 13th month pay gayonlamang sa isang anti-Aquino kahit pa ang 13th month pay ay ibigay na tiglilimandaan (may mukha nila Ninoy at Cory, dilawan!)

Sino nga ba ang bayani: si Marcos o si Aquino? O ang uring mangagawa na patuloy na nakikipagdigma laban sa kahirapan at kawalan ng hustisya?

***

With contribution from Atty. Nes Patrick K. Señor. Readers are encouraged to conduct their own fact-checking.